و یا مطالب خود را با آدرس تلگرام bestprogramer@ درمیان بگذارید

رویداد BackColorChanged:
دوشنبه 28 تیر 1395 ساعت 04:32 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
از این رویداد زمانی استفاده می شود که می خواهیم کدهایی هنگام تغییر رنگ کنترل اجرا شود. بطور کلی اگر کدهایی در این رویداد در هر کنترلی نوشته شود پس از تغییر رنگ همان کنترل کدها اجرا می گردد.

لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود


خاصیت ScrollBarsEnabled :
دوشنبه 10 خرداد 1395 ساعت 09:02 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت زمانی کاربرد دارد که سایت مورد نظر درون صفحه جای نگیرد به طوری که اگر دارای پارامتر True باشد در دوطرف کنترل نوار پیمایش ظاهر می گردد و صورت False شدن این خاصیت نوار پیمایش حذف می گردد.

نکته: در صورت مقدار دهی پارامتر False  درون صفحه می توانید با فشردن کلید وسط و حرکت موس به اطراف حرکت نمودلطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود


خاصیت ShowRootLines :
شنبه 8 خرداد 1395 ساعت 07:31 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
در صورتی که این خاصیت برابر با پارامتر False شود دیگر خطوط سر شاخه نمایش داده نشده و فقط در صورت باز شدن آیتم های دارای زیر شاخه ، خطوط نمایان خواهد شد.
لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود


خاصیت WebBrowserShortcutsEnabled :
دوشنبه 10 خرداد 1395 ساعت 09:04 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
همواره WebBrowser ها دارای کلیدهای فوری می باشند که میتوان از آنها برای کار استفاده نمود. به طور مثال کلیدهای F5 و غیره . شما به کمک این خاصیت میتوانید از اجرای این کلیدها جلوگیری نمایید.. برای این کار کافی است مقدار پارامتر این خاصیت را برابر با False قرار دهید.


لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود


خاصیت Url :
پنجشنبه 9 اردیبهشت 1395 ساعت 09:07 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
در این خاصیت می توانید یک آدرس اینترنتی یا آدرس فایل های وب درون سیستم را دیافت نموده و آن را درون WebBrowser نمایش دهد.

به طور مثال:
آدرس زیر را درون WebBrowser خود وارد نمایید.
لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودبرچسب‌ها: خاصیت Url , Url ,خاصیت ScriptErrorsSuppressed :
چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 ساعت 05:01 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )

در هنگام استفاده از کنترل WebBrowser ممکن است خطای زیر را مشاهده نمایید.این خطا به جهت اشکال در Script های سایت مورد نظر می باشد. با انتخاب پارامتر True برای این خاصیت سیستم دیگر خطای مذکور را نمایش نخواهد داشت.


لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود
خاصیت IsWebBrowserContextMenuEnabled :
چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 ساعت 05:00 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت شامل دو پرارامتر می باشد و زمانی کاربرد دارد که کاربر یک کنترل ContextMenuStrip را به کنترل WebBrowser متصل نماید. حال اگر مقدار پرامتر این خاصیت را برابر با True قرار دهید در صورت کلیک راست نمودن درون WebBrowser منوی اینترنتی فعال می شود که شما به صورت عادی آن را درون مرورگرهای اینترنتی مشاهده می نمایید. اما اگر این خاصیت با پارامتر False مقدار دهی شود منویی را که توسط ContextMenuStrip  طراحی کرده باشید و آن را توسط خاصیت ContextMenuStrip  به کنترل WebBrowser اتصال داده باشید نمایش خواهد داد.

تذکر: منوی مورد نظر با کلیک راست روی کنترل WebBrowser ظاهر می گردد.
لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود


خاصیت AllowWebBrowserDrop :
چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 ساعت 04:59 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
اگر پارامتر این خاصیت برابر با False باشد کاربر قادر به Drag & Drop به موضوعات گوناگون به درون کنترل WebBrowser بخواهد بود. اما اگر مقدار پارامتر این خاصیت برابر با True باشد شما می توانید مطالب جدید را با کشیدن و رها نمودن روی کنترل WebBrowser نمایش دهید. حال برای آزمایش پارامتر این خاصیت را برابر با True نموده و سپس برنامه را اجراء نمایید. حال با Drag & Drop عکسی را به دورن WebBrowser وارد نمایید و نتیجه را مشاهده کنید.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود


خاصیت AllowNavigation :
چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 ساعت 04:58 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
از کنترل WebBrowser برای نمایش صفحات Web در پروژه ها استفاده می شود .حال اگر یک صفحه وب را توسط خاصیت Url به سیسم معرفی نماییم در هنگام اجرا این صفحه نمایان می شود. ممکن است در این صفحه لینکهایی وجود داشته باشد که کاربر را به صفحات دیگر منتقل نماید. در صورتی که پارامتر این خاصیت را برابر با Falds نمایید دیگر لینکهای درون سایت کار نخواهند نمود و با کلیک بر روی این لینکها انتقالی صورت نمی گیرد.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود


خاصیت ShowPlusMinus :
دوشنبه 9 فروردین 1395 ساعت 10:55 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت اگر برابر با پارامتر True باشد آنگاه در کنار آیتم هایی که زیر مجمعه دارد یک علامت (+) قرار خواهد گرفتن در تصویر زیر می توانید مشاهده نمایید. تصویر سمت راست پارامتر True بوده و سمت چپ پارامتر False می باشد.

لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود


خاصیت ShowLines :
دوشنبه 9 فروردین 1395 ساعت 10:53 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت اگر برابر با پارامتر False باشد یاعث می گردد تا خطوط شاخه های کنترل TreeView نمایش داده نشود و در صورت انتخاب پارامتر True خطوط ظاهر می گرددهمانند شکل زیر.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودبرچسب‌ها: خاصیت ShowLines , ShowLines ,خاصیت SelectedImageKey:
دوشنبه 9 فروردین 1395 ساعت 10:52 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت همانند خاصیت SelectedImageIndex می باشد با این تفاوت که خاصیت SelectedImageIndex بر حسب Index عمل می نماید اما این خاصیت بر مبنای نام آیکنها عمل می نماید.
لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود


خاصیت SelectedImageIndex :
دوشنبه 9 فروردین 1395 ساعت 10:51 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت زمانی کاربرد دارد که شما ابتدا یک کنترل ImageList را با عکسهای آیکن به سیستم اضاقه نمایید و سپس این خاصیت را برابر با یکی از این آیکنها قرار دهید. حال در صورت اجرا شدن برنامه با انتخاب هر کدام از آیکنها شکل انتخابی در کنار آیتم آنتخاب شده نمایش داده خواهد شد.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود


خاصیت PathSeparator :
یکشنبه 8 فروردین 1395 ساعت 10:50 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
کنترل TreeView دارای شاخه و زیر شاخه های متععدی می باشد. حال برای نمایش آدرس کامل می بایست توسط کاراکتر خاصی بخش های آن را جدا نمود. این کاراکتر خاص توسط خاصیت PathSeparator مشخص می گردد.

طرزکار:
1- پروژه ای ایجاد نمایید و یک کنترل TreeView و یک Button را به آن اضافه نمایید.
2- تعداد شاخه ئ زیر شاخه بر روی کنترل TreeView ایجاد نمایید.
3- خاصیت PathSeparator  در کنترل TreeView را برابر با مقدار دلخواه (مثلاً <<<) قرار دهید.
4- کد زیر را بر روی دکمه تایپ نمایید.
        Button1.Text = TreeView1.SelectedNode.FullPath
5-حال با انتخاب یک زیر شاخه شکل زیر را مشاهده خواهید نمود.


همانگونه که در متن دکمه مشاهده می نمایید بین آدرس گره ها کاراکتر مورد نظر قرار داده شده است.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود


خاصیت Nodes :
شنبه 7 فروردین 1395 ساعت 10:48 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
ای این خاصیت برای مدیریت گره ها در کنترل TreeView استفاده می شود که توضیحات لازم را در پایین ارائه می نماییم.
BackColor: رنگ پشت متن در آیتم های کنترل

Checked: این خاصیت زمانی کاربرد دارد که ابتدا کاربر خاصیت CheckBoxes کنترل TreeView  را برابر با پارامتر True قرار داده و سپس برای انتخاب هر آیتم می توانید از این خاصیت استفاده نمایید.

ContextMenu: از این خاصیت برای ایجاد مدیریت کنترل ContextMenu بر روی آیتم های TreeView  مورد استفاده قرار می گیرد.
نکته: برای استفاده از این خاصیت باید ابتدا کنترل ContextMenu را به بخش ToolBox اضافه نمود

ContextMenuStrip:از این خاصیت برای ایجاد مدیریت کنترل ContextMenuStrip بر روی آیتم های TreeView  مورد استفاده قرار می گیرد.

ForeColor: این خاصیت رنگ فونت آیتم ها را درون کنترل مذکور مشخص می نماید.

ImageIndex: این خاصیت زمانی کاربرد دارد که شما با کمک کنترل ImageList فهرستی از آیکن ها را به پروژه اضافه نموده و خاصیت ImageList کنترل TreeView مورد نظر را برابر با مقدار ImageList خود قرار دهید و سپس به کمک این خاصیت از بخش Node، می توانید آیکن نمایشی آیتم خود را انتخاب نمایید.

ImageKey: این خاصیت همانند خاصیت ImageIndex می باشد با این تفاوت که به جای انتخاب آیکن به صورت عدد ایندکس آیکن ها را به کمک نام انتخاب می نماییم.

Index: این عدد به ترتیب از صفر شروع شده و به هر آیتم در گره ها داده می شود .

Name: نام گره مورد نظر.

NodeFont: مدیریت دست خط درون گره ها

SelectedImageIndex: این خاصیت آیکنی را که میخواهید در هنگام انتخاب یک آیتم نمایش داده شود را مشخص می نماید البته باید بدانید که آیکن نمایشی باید درون کنترل  ImageList  باشد.

SelectedImageKey: این خاصیت همانند خاصیت SelectedImageIndex می باشد با این تفاوت که به جای انتخاب آیکن به صورت عدد ایندکس آیکن ها را به کمک نام انتخاب می نماییم.

StateImageIndex, StateImageKey: برای آنکه از این دو خاصیت استفاده نمایید برابر با دستور العمل زیر عمل نمایید.
طرزکار:
1- یک پروژه ایجاد نموده و کنترلهای Button و TreeView  را به آن بیفزایید.
2- خاصیت CheckBoxes کنترل TreeView  را برابر با پارامتر True قرار دهید.
3- کدهای زیر را بر روی دکمه قرار دهید.

        TreeView1.CheckBoxes = True
        TreeView1.StateImageList = New ImageList()
        TreeView1.StateImageList.Images.Add(SystemIcons.Question)
        TreeView1.StateImageList.Images.Add(SystemIcons.Exclamation)
        TreeView1.StateImageList.Images.Add(SystemIcons.Hand)
        TreeView1.Nodes.Add("Node1")
        TreeView1.Nodes.Add("Node2")

شما می توانید به کمک یک ImageList و اتصال آن به خاصیت StateImageList از آیکن های پیشفرض ویندوز مانند Hand ، Exclamation و ... استفاده نمایید.

Tag: شیئی را تعیین می کند که اطلاعاتی راجع به کنترل را نگهداری می کند. در واقع توضیحاتی در مورد کنترلی که میخواهد به این کنترل متصل شود را مشخص می نماید.

Text: متن نوشته شده بر روی آیتم .

ToolTipText: متن توضیح که در هنگام توقف اشاره گر موس بر روی آیتم کنترل ظاهر می گردد.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودبرچسب‌ها: خاصیت Nodes , Nodes ,خاصیت ShowNodeToolTips :
چهارشنبه 28 بهمن 1394 ساعت 11:54 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
ToolTips کادر متنی می باشد که در صورت ورود اشاره گر موس بر روی کنترل ظاهر می گردد. در کنترل TreeView می توان بر روی هر آیتم به صورت مجزا کادر توضیحات قرار داد برای این منظور اگر شما خاصیت ShowNodeToolTips را برابر با پارامتر False قرار دهید دیگر متن راهنمای مورد نظر نمایش داده نخواهد شد.

طرز کار:
1- پروژه ای ایجاد نمایید و یک کنترل TreeView و یک Button را به آن اضافه نمایید.
2- کدهای زیر را درون دکمه قرار دهید.

        Dim node1 As New TreeNode("Node1")
        node1.ToolTipText = "Help for Node1"
        Dim node2 As New TreeNode("Node2")
        node2.ToolTipText = "A Tip for Node2"
        TreeView1.Nodes.AddRange(New TreeNode() {node1, node2})
        TreeView1.ShowNodeToolTips = True
        Me.Controls.Add(TreeView1)

3- برنامه را اجراء نمایید و دکمه را کلیک نموده و سپس روی آیتم های دورن کنترل TreeView قرار گیرید.
4- حال مقدار پارامتر کد خط ششم را برابر با False نمایید و سپس برنامه را اجراء نمایید و نتیجه را مشاهده نمایید.
لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود


خاصیت Indent:
سه شنبه 27 بهمن 1394 ساعت 09:45 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت فاصله شروع آیتم های کنترل TreeView را مشخص می نماید. برای مثال در تصویر سمت راست در زیر مشاهده می نمایید مقدار پارامتر این خاصیت برابر با 19 و در تصویر سمت چپ مقدار برابر با 50 می باشد.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودبرچسب‌ها: خاصیت Indent , Indent ,خاصیت AutoPopDelay :
سه شنبه 27 بهمن 1394 ساعت 09:36 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت مقدار زمان نمایش راهنمای کنترل ToolTip را مشخص می نماید که مبنای اندازه گیری آنها میلی ثانیه می باشد یعنی از مقدار را برابر با 1000 بدهید به عنوان یک ثانیه در نظر می گیرد.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود


خاصیت StripAmpersands :
چهارشنبه 7 بهمن 1394 ساعت 08:45 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت زمانی کاربرد دارد که درون تیتر متن Tooltip یک کاراکتر & قرار داده باشید که اگر این خاصیت با پارامتر True مقدار دهی شده باشد در زیر کاراکتر بعدی  کاراکتر & ، یک زیر خط ایجاد می شود و در صورت مقدار دهی Flase در این خاصیت همان کاراکتر & را نمایش می دهد. 

طرز کار:
یک پروژه ایجاد نمایید و یک Button درون آن قرار داده و کدهای زیر را درون Form Load قرار دهید

() Dim buttonToolTip As New ToolTip
" buttonToolTip.ToolTipTitle = "But&ton Tooltip
        buttonToolTip.StripAmpersands = True
("buttonToolTip.SetToolTip (Button1, "Click me to execute

حال پروژه را اجرا نمایید
خواهید دید که حرف T دوم درون Button در خط دوم کد پس از اجرا داری زیر خط است. این در صورتی است که اگر مقدار پارامتر خاصیت StripAmpersands برابر با False شود همان کاراکتر &  را نمایش می دهد.


لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود


خاصیت ToolTipTitle :
دوشنبه 14 دی 1394 ساعت 10:39 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
از این خاصیت برای نوشتن یک تیتر بر روی کادر توضیحی ToolTip استقاده می شود.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود
 
گفتمان مدیر
نویسندگان
نظر سنجی
آیا از مطالب سایت راضی هستید
دیگر موارد
بازدید کل :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
آخرین بازدید :شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات